Postup při reklamaci zboží

V případě, že se na zboží, zakoupeném v našem internetovém obchodě www.adsport.cz nebo v kamenné prodejně AD Sport Zlín, projeví vada materiálu, jeho zpracování či jiná výrobní vada, lze uplatnit na toto zboží reklamaci v záruční lhůtě 24 měsíců od uzavření Kupní smlouvy.

Před zasláním reklamace doporučujeme pročíst tyto nejběžnější důvody zamítnutí reklamace.


Reklamované zboží zašlete na naši kontaktní adresu:

MAV Trading s.r.o.
Broučkova 7150
76001  Zlín

V případě, že balíček k nám bude odeslán na dobírku, nebude od přepravce převzat.

Do balíku prosím přiložte kopii faktury a vyplněný Reklamační protokol, který naleznete ke stažení na odkazu. Vyřídit reklamaci jsme povinni ze zákona do 30 dní, ale ke spokojenosti zákazníků se snažíme reklamace vyřizovat ve výrazně kratší době. Všechny produkty, které obdržíme budou zpracovány do 3 pracovních dnů.


Nejběžnější důvody zamítnutí reklamace:

  1. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku. Životnost je doba, po kterou, při dodržování účelu užití a správné údržbě, může vzhledem ke svým vlastnostem a intenzitě používání výrobek vydržet. V záruční době lze reklamovat pouze vady materiálu nebo zpracování.
  2. Nutnou podmínkou k zachování dobrého stavu zboží je jeho pravidelná a správná údržbaNesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho životnost, která tak může býti podstatně kratší než záruční doba. Obuv není určená k praní v pračce! Vyprání obuvi v pračce je považováno za nesprávný způsob údržby a důvodem pro zamítnutí reklamačního nároku.
  3. Pokud se na výrobku projeví vada, je Kupující povinen neprodleně podstoupit výrobek reklamačnímu řízení. Změní-li používáním závadné věci, ať už záměrně či z nedbalosti, stav vady z opravitelné na vadu neopravitelnou a tím znemožní Prodávajícímu vadu odstranit, jedná se dle NOZ o reklamační nárok neoprávněný.
  4. V případě, že je vada způsobená nadměrným tlakem na materiál, a to z důvodu zvolení špatné velikosti, je reklamační nárok neoprávněný. Kupující je povinen si zboží důkladně vyzkoušet, a v případě, že zvolil špatnou velikost, jej do 14 dní od zakoupení vyměnit.
  5. Zboží je nutné užívat pouze k účelům, ke kterým je určeno. Použitím výrobku účelem, ke kterému není určen, může dojít k jeho poškození nesprávným užíváním (použití kopaček na jiném povrchu, než pro který jsou určeny, aj.).
  6. V případě, že je zboží mechanicky poškozeno, a to například protržením svršku ostrým předmětem, přišlápnutím podešve či špatným užíváním (nošení nezavázané obuvi, díky čemuž dochází k vydření patní části, aj.), nejedná se o vadu materiálu.

 Více informací o odpovědnosti za vady zboží naleznete v našich Obchodních podmínkách.

 

Ke stažení: